छात्र कल्याण परिषद 

  • डाँo बीo डीo द्विवेदी                   – छात्र कल्याण अधिकारी
  • डाँo अजय मोहन श्रीवास्तव  
  • डाँo ओo पीo यादव
  • डाँo आशुतोष सिंह
  • डाँo रिचा पाठक
  • डाँo नगेन्द्र सिंह
  • डाँo कनक बिहारी पाठक